Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Technical Support

Technical Support Issues

 Customer Services

Billing and general customer services enquiries

 Complaints

Complaints

 Sales

Sales enquiries and quotes for new services

 Abuse

Abuse issues
We will respond to abuse tickets within 24 hours